Obec Pernarec
PernarecOficiální stránky Obce

Krukanice

Krátké dějiny kláštera Teplá, majitele obce Krukanice

Zakladatelem kláštera Teplá byl kníže Hroznata, který se narodil kolem r. 1160 a byl synem Sezimy a Dobroslavy z rodu Černínů. Podle Balbínova tvrzení je rodově spřízněn s českou kněžnou Ludmilou.

Hroznata byl důvěrným přítelem Jindřicha Břetislava a krále Přemysla Otakara i jeho bratra Vladislava. Životopis Hroznaty byl podchycen již roku 1220 v klášteru Teplá.bl. Hroznata

Hroznata brzy osiřel a potom jej vychovala jeho starší sestra Vojslava, která bydlela v Krakově v Polsku.

Hroznata se stal nejvyšším vojenským velitelem našich hraničářů. Sice se oženil, ale jeho synek brzy zemřel a jeho manželka zemřela za několik dnů.

Roku 1193 byl položen základní kámen k založení kláštera Teplá a r. 1197 byl klášter dokončen. Byl obehnán příkopy a zdmi s 12 baštami.

Vzhledem k tomu, že Hroznata kolonizoval některá místa v Slavkovském lese, dostal se do sporu s Chebskými rytíři, kteří jej zajmuli a uvěznili v Kynšperku nad Ohří na hradě. Měl dát výkupné, ale nesložil jej ani klášter, který založil, proto zemřel hlady 14. července 1217.

Krukanice

Objevuje se již v roce 1190 jako majetek klášterní.

Roku 1242 se připomínají Krukanice jako majetek kláštera Teplá. Se sídlem probošta z kláštera byly Krukanice opevněné. Tvrz stála na místě dnešních stájí. Byla chráněna na jižní straně hlubokým hradebním příkopem naplněným vodou, na západní straně se hradební příkop táhl směrem kolem staré lednice na sever dnešního zámku a zasahoval až ke stodolám a potom se točil na jih. Před hradním příkopem byl val, na vnitřní straně vysoká zeď do 8m výšky, která byla doplněna baštami.

Zděnek Sedláček - Místopis království Českého:

Krukanice, které byly mezi prvotními statky kláštera tepelského až do r. 1472, kdy byly zastaveny nějakému zemanovi. Roku 1483 držel jej Zdebor z Prachomet u Teplé. Zanedlouho byly Krukanice vyplaceny a zase ke klášteru Teplá připojeny.

V roce 1653 (1655) byl opatem kněz Ondřej Ebršpach řádu premonstrátského. Pernarec a Krukanice měly celkem:12 sedláků (kteří vlastnili 870 strychů půdy), 48 obyvatel, 1 chalupník, 2 zahradníci, 46 potahů, 49 krav, 59 jalovic, 406 ovcí, 112 sviň, 1 fara

Krukanice byly dosídleny českým obyvatelstvem v r. 1945. Novým majitelům, kteří přicházeli nejen z Čech, ale také ze Zelova, Střelína a dalších míst v Polsku a SSSR, byly slavnostně předány dekrety v Pernarci v blízkosti fary a školy. Traktorový vůz posloužil jako tribuna. Dekrety předával předseda Okresní rolnické komise Rudolf Křivanec ze Stříbra a tajemník Adolf Vešta - rostlinolékař ze Stříbra. Oba měli slavnostní projevy a předání dekretů se slavilo až do druhého dne.

Zámek Krukanice

Zámek byl postaven teprve kolem r. 1770.

Radikální přestavbou klášter Teplá v Krukanicích postavil zámek v raně barokním slohu, zřídil hospodářské dvory a sýpky a dal tak základ k velkému klášternímu velkostatku v čele s proboštem.

Probošt, který zde sídlil, měl vlastní vinice na vrchu Vinice, severně od Krukanic, který mu dodával dostatek vína. Mimo toho se tam pěstovala čemeřice černá a zelená k výrobě šňupavého tabáku.

U probošství byl vlastní pivovar, který byl v r. 1540 již v provozu a jeho provoz se udržel do r. 1946.

V r. 1788 zde bylo 46 domů a 201 obyvatel.

pohlednice 1928

V r. 1840 koupila Krukanice od kláštera Teplá rodina Kličků a držela jej až do r. 1942, kdy byl prodán firmě Lochov Petkus, která zřídila na tomto statku šlechtitelský podnik, kde se hlavně šlechtilo žito Lochov-Petkus, které sloužilo skoro do r. 1960 jako výchozí šlechtitelský materiál.

Rodina Kličkova udržovala spojení s českými buditeli a ve svém archivu měla korespondenci s Palackým, B. Němcovou a dalšími význačnými osobami českého kulturního života.

Pivovar byl zmodernizován na samočinný pivovar s malým počtem zaměstnanců v r. 1932 a vařil velmi dobré Krukanické pivo. Mimo toho byl Kličkou vybudován vlastní lihovar, který byl v provozu do r. 1938.

Za okupace byli zaměstnáni na velkostatku pacienti z Dobřan, byly to osoby většinou z Německa , kterých se chtěli příbuzní zbavit za účelem zmocnění se jejich majetku. Ještě v r. 1945 tam bylo zaměstnáno skoro 26 žen. Byly to ubohé ženy, bylo s nimi nakládáno jako s vězni. Byly dozorci i byti.

V r. 1945 byl statek zkonfiskován včetně zámku. Rodina Kličků prodala statek pod nátlakem a žádali o restituci majetku, ale k restituci nedošlo, protože syn, který zůstal po zemřelém p.Kličkovi, se o restituci neucházel. Od r. 1945 byl znovu obnoven šlechtitelský statek, kterému se podařilo vyšlechtit některé nové odrůdy ovsa a luštěnin.

V r. 1975 byla dána do provozu nová provozní a administrativní budova, která byla vybavena i moderním zařízením. Šlechtitelská stanice Krukanice zde pracuje dodnes.

______________________________________________________________________

Literatura:

700 roků kláštera Teplá - vl. nákladem kláštera 1917

Heřman Josef Tyl - Dějiny kláštera Teplá 1947

A. Profous: Místní pojmenování obcí

Prameny:

Dr. Eichhorn: Vykopávky muzea Stříbra

Adolf Vešta: Prehistorické osídlení západočeských okresů

Bitner: Dějiny Bezdružicka

Dr. Marie Doskočilová: Berní rula 23  Kraj Plzeňský 1.díl

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 17 °C 10 °C
pátek 31. 5. déšť 19/9 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 12/11 °C
neděle 2. 6. déšť 17/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2