Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN
PERNAREC


Obec: Pernarec

Pořizovatel : Městský úřad Nýřany - odbor územního plánování
Americká 39, 304 66 Plzeň

TEXTOVÁ ČÁST

Hlavní výkres 5000

výkres 5000a

výkres 5000b

výkres

Základní členění území

Územní plán s ostatními přílohami je k nahlédnutí na Obecním úřadě Pernarec

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN PERNAREC

ZMĚNA Č.1

 

TEXTOVÁ ČÁST

Hlavní výkres

Výkres č.1

Výkres č.2

 

ÚZEMNÍ PLÁN PERNAREC

ZMĚNA Č.2

Textová část - právní stav změnač.1, 2

Výkres

Územní plán s ostatními přílohami je k nahlédnutí na Obecním úřadě Pernarec