Obsah

NOC KOSTELŮ 2014

http://youtu.be/cigEXUd-kCc

Radost a Láska vyzařovala ze všech účinkujících, kteří se podíleli na programu Noci Kostelů. Když připočteme profesionální zaujetí a hudební čistotu uměleckého projevu, mohli jsme se těšit z krásného zážitku, který vzájemně spojoval jak účinkující tak všechny přítomné v zaplněném kostele.

Ježíš řekl:"Milujte se navzájem jako já miloval jsem vás".

Také díky otci Ireneuszovi, který umožnil toto setkání, všem účinkujícím i naslouchajícím, bylo cítit jak se naplňují slova našeho Pána.

Děkuji za tento Krásný večer

Bohumil Pospiech

foto

Poprvé v historii se stal kostel sv. Mikuláše v Pernarci součástí programu Noci kostelů. Tato velká akce umožnila všem přítomným návštěvníkům, kterých bylo na 130, nahlédnout do ne vždy přístupných prostor kostela a prohlédnout si výstavku fotografií z kroniky obce a zdařilých kreseb zdejšího kostelíčku, které namalovali žáci ZŠ Pernarec. V neposlední řadě zazněl kostelní zvon a varhany.

Celá akce, pořádaná dobrovolnou skupinou AliJenda, byla provázena nejen mluveným slovem, ale hlavně zpěvem zmiňované skupiny za doprovodu kytary a varhan. V rozsáhlem proslovu byla přiblížena historie kostela i naší obce.

Svůj um předvedla i děvčata tanečního kroužku ZŠ Pernarec. Krásný prožitek akce umocnila svým pěveckým výkonem Eva Staňová.

Příchozím byl věnován zvoneček na památku z dílny paní Vlasákové a zájemci si mohli zakoupit ruční výrobek i od paní Pešulové.

Velké poděkování patří všem účinkujícím, divákům a paní Kaprové s p. Mavlerem za nevšední zážitek.

kolektiv autorů

sbor