Obsah

Sběrný den 17.10. 2020

sběrný den

Vyhlášení Nouzového stavu

Zavedení dočasné ochrany hranic ČR

Příloha k ochraně hranic

Svoz odpadu 2020

Stočné 2020

Vodné 2020

Vodné 2019 ke stažení zde

Svoz odpadu 2019 ke stažení zde

Mobilní rozhlas

Obec Pernarec spustila novinku v komunikaci aplikaci Mobilní rozhlas. Zaregistrujte se a budete dostávat zprávy o událostech v našich obcích přímo do Vašeho telefonu nebo počítače. SMS zprávy budou vyhrazeny pro důležité a krizové informace, emailem budou chodit kromě krizových informací i pozvánky na akce a plánované odstávky vody, plynu, chystané výstavby a opravy atd. Zaregistrovat se můžete pomocí přiloženého letáku.Mobilní rozhlas ke stažení

Svoz odpadu 2018 ke stažení zde

Vodné 2018 ke stažení zde

Sběrný den 11.11. 17 ke stažení zde

Strategický rozvojový dokument

Vážení občané, na základě dotazníkového šetření a zpracování všech informací,byl zpracován strategický rozvojový dokument obce na příští roky. Jedná se o střednědobý dokument na roky 2017 - 2021.Na základě požadavků občanů byly vytyčeny strategické cíle a opatření, které budeme postupně naplňovat. Jejich pořadí bude určeno podle možností finančních a v nemalé míře budou záviset na vypsání dotačních titulů.

Strategický dokument ke stažení zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh studie veřejných prostranství

Na základě požadavků občanů k řešení veřejných prostranství jsme nechali vypracovat od architektonické kanceláře AVE - architekti návrh studie na řešení problematických prostranství v obci. K vytvoření finální verze ještě požádáme občany o připomínky.

Pracovní verze studie ke stažení zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový autobusový spoj pro školáky od 3.9. 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

         O B E C      P E R N A R E C

------------------------------------------------------------------------------

Informace k otevření gynekologické ambulance

Vážené ženy a dívky. Bohužel do plánovaného otevření vstoupila byrokracie, kdy musel Krajský úřad vypsat výběrové řízení na provozování gynekologie v Pernarci, termíny bohužel nejsme schopni ovlivnit, a tak se otevření odsouvá na 1. polovinu září 2017. Jakmile budeme pevně znát termín otevření dáme neprodleně vědět.

Oznámení 29.5. 2017

Vážené ženy a dívky.

Po složitém jednání s poskytovateli služeb v oblasti gynekologie a zdravotní pojišťovnou se nám podaří obnovit chod gynekologické ambulance na zdravotním středisku v Pernarci.

Gynekologické služby bude poskytovat gynekologické oddělení Stodské nemocnice a.s. a vše bude zaštiťovat primář gynekologicko - porodnického oddělení Mudr. Jakub Mach. Do budoucna by měly být rozšířeny poskytované služby a v případě zájmu i ordinační hodiny. Pokud vše půjde dle plánu a překonáme byrokracii je otevření ambulance naplánováno na druhou polovinu června (16.6.). Zcela jistě se však bude konat první setkání                                        s Mudr. Jakubem Machem 9.6. 2017.

 

Pozvánka

U příležitosti otevření gynekologické ambulance Vás zve pan primář Mudr. Mach na besedu nejen ohledně problematiky fungování nové ambulance, ale i gynekologie, porodnictví a dalších problémů. Pan primář ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy.

Beseda se bude konat 9.6. 2017 od 17 hod v sále restaurace Squash v Pernarci. Přijďte v hojném počtu.

 

 

 

 

 

13.5. 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?


Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy

 

Kontrola zdroje na pevná paliva do 31.12. 2016

 

MINISTERSTVO VNITRA

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Praha

Praha 22. srpna 2014

                     

Upozornění – stěhování územního pracoviště odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení dozoru Plzeň

 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 28. srpna 2014 dojde ke změně dislokace pracoviště našeho územního oddělení dozoru v Plzni.

 

Ze současné adresy (Radobyčická 20, 301 00 Plzeň) bude oddělení dozoru Plzeň přestěhováno na novou adresu -  Nerudova ul. 2672/35, 301 00 PLZEŇ, budova Ministerstva zemědělství ČR.

 

Dřívější telefonní linky již nebudou platné, k dispozici však budou kontakty na těchto mobilních telefonních číslech: 

  • 603 190 874 – JUDr. Olga Petríková, LL.M. vedoucí oddělení,
  • 731 428 803
  • 731 428 804.

 

E-mailová adresa dozorpm@mvcr.cz zůstává zachována a taktéž zůstávají zachovány termíny konzultačních dnů, kterou jsou zveřejněny na www.mvcr.cz/odk, kde rovněž naleznete další informace o činnosti odboru a metodické materiály.

 

 

 

Ing. Marie Kostruhová, v. r.

ředitelka odboru veřejné správy,

dozoru a kontroly

           

...........................................................................................................................................

info 1
 
 
 
 
 
 
info2
 
.........................................................................................................................................
Zdravotní středisko - změna tel. čísla
 
dětská lékařka 
MUDr. Eva Kapicová
tel.: 605 969 693
 
praktický lékař
MUDr. Václav Koutecký
MUDr. Libor Heidler
MUDr. Zdeněk Koutecký

tel.: 607 057 381

.........................................................................................................................................