Obsah

Dotace získané v roce 2016 

Dotace poskytnuté z Plzeňského kraje

               

Dotační titul: Projekty obcí PSOV PK

Výměna a oprava sanitární keramiky v budovách ZŠ a školní jídelny                 Celkové náklady: 573 478,- Kč           Získaná dotace: 300 000,- Kč

Dotační titul: Zachování a obnova kulturních památek PK.

Restaurování božích muk  "U kostela" a božích muk "K Čerňovicím"                         Celkové náklady 215 165,-Kč              Získaná dotace 100 000,- Kč

Dotační titul: Příspěvek na věcné vybavení JSDHO

Celkové náklady 30 109,- Kč              Získaná dotace 30 000,- Kč

Dotační titul: Dotační program vodohospodářské infrastruktury

Pernarec- kanalizace a ČOV. Jedná se o příspěvek na částečné financování vybudování splaškové kanalizace a ČOV

celkové náklady 41 442 602,- Kč        získaná dotace 4 000 000,- Kč

Dotace PK

 

Dotace získané z Ministerstva životního prostředí

Dotační titul: Program péče o krajinu v r. 2016                                                     Pernarec - třešňovka - výsadba kolem polní cesty. Vysazeno51 třešní, 35 slivoní,20 hrušní, 20 jabloní od Hroznaty k lesu

celkové náklady: 199 879,-Kč             získaná dotace 199 879,- Kč

Dotace získané z Ministerstva zemědělství

Dotační titul: Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury                                                vodovodů a kanalizací                                                             Pernarec -  kanalizace a ČOV

Celkové náklady 41 442 602,- Kč     získaná dotace 22 499 400,- Kč pro rok 16/17

 

Dotace získané v roce 2017

Dotace poskytnuté z Plzeňského kraje

Dotační titul: 

Dotační program vodohospodářské infrastruktury

Pernarec- kanalizace a ČOV. Jedná se o příspěvek na částečné financování vybudování splaškové kanalizace a ČOV

celkové náklady 41 442 602,- Kč        získaná dotace 3 400 000,- Kč

Dotační titul: Zachování a obnova kulturních památek PK.

Restaurování božích muk  "U Visingerů" a božích muk "U Nosků"                         Celkové náklady 198 444,-Kč              Získaná dotace 120 000,- Kč

Dotační titul: Projekty obcí PSOV PK

Oprava fasády budovy obecního úřadu                                                                Celkové náklady 379 000,- Kč              Získaná dotace  250 000,- Kč

Dotační titul: odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK

Výměna regulačních ventilů na radiátorech v budovách ve vlastnictví obce      Celkové náklady 129 000,- Kč              Získaná dotace  50 000,- Kč

Pernarec Kanalizace a ČOV- stavba dokončena

Dotace kanalizace a ČOV

Dotace 2018

Dotace 2019

Podpora domácího kompostování

Podpora domácího kompostování

Oslavy 800 let první zmínky o obci

podpořeno Plzeňským krajem 10 000,- Kč

800 let