Obec Pernarec
PernarecOficiální stránky Obce

Vyhláška

-

Vážení  občané,

 

na základě novelizace zákona o odpadech Sb. 321/2014 je obec Pernarec povinna zřídit sběr bioodpadu a kovů s následnou likvidaci odbornou firmou.

Proto obec zřídila velkoobjemový kontejner na bývalé skládce, kam mohou  občané bioodpad odvézt. Pokud občané nebudou tuto službu využívat, mohou si zřídit vlastní kompostér.

Občané částí Březí, Málkovice, Skupeč a Něšov mohou využít též skládky v Pernarci, ale navíc v každé této obci je umístěn kontejner na bioopad (ne větve).

Skládka pro uložení bioodpadu (tráva, větve, listí – ne zbytky živočišného původu)  bude otevřena každou sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod. od 1.4. do 31.10., kde bude přítomen zaměstnanec obce.

V měsících duben a listopad zajistí svoz listí a větví obec zdarma.

V měsících květen až  říjen mohou občané využít odvozu bioodpadu obcí za poplatek

(50,--/Multikara).

 

Kovy je možno ukládat ve dvoře před obecní dílnou v pracovních dnech od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Žádáme o dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Pernarec č. 1/2015, která nabývá platnosti od 1.5.2015.

 

S pozdravem                                                          Mgr. Jan Balín   -   starosta

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Pernarec

Č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním opadem na území

obce Pernarec

 

Zastupitelstvo obce Pernarec se na svém zasedání dne 9.4.2015, Usnesení č. 73  usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ,,zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pernarec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem1).

Článek 2

Třídění komunálního odpadu

 1. 1)Komunální odpad se třídí na složky:

 2. a)Biologické odpady (pouze rostlinného původu),

 3. b)Papír,

 4. c)Plasty včetně PET lahví,

 5. d)Sklo

 6. e)Kovy,

 7. f)Nebezpečné odpady,

 8. g)Objemný odpad

 9. h)Směsný komunální odpad.

   

 10. 2)Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

   

  Článek 3

  Shromažďování tříděného odpadu

 11. 1)Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

  1)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

   

   

   

 12. 2)Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

  Papír:   autobusová zastávka Pernarec, sídliště Pernarec, sídliště Krukanice, autobusová                                                                                                

               zastávka Skupeč, náves Březí

  Plast:    autobusová zastávka Pernarec, sídliště a pošta Pernarec, sídliště Krukanice,                               

                autobusová   zastávka   Skupeč,  náves Březí

                Sklo:     autobusová zastávka Pernarec, sídliště Krukanice, autobusová zastávka Skupeč

                Biologický odpad od 1.4. do 31.10.  kalendářního  roku: 

                              bývalá skládka OÚ Pernarec  - velkoobjemový kontejner                                  

                              (otevřeno sobota od  od  9.00  do 11.00 hod. )                    

                               autobusová   zastávka  Skupeč,   náves Březí,    

                               autobusová  zastávka Málkovice,     náves  Něšov

                 Kov:   dvůr před dílnou OÚ Pernarec (pracovní dny od 13.00 do 15.00 hod.)

   

 13. 3)Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 14. a)Biologické odpady, barva hnědá,

 15. b)Papír, barva modrá

 16. c)Plasty, PET lahve, barva žlutá,

 17. d)Sklo, barva zelená,

 18. e)Kovy, barva černá.

   

 19. 4)Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

  Článek 4

  Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 20. 1)Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu1) je zajišťován minimálně dvakrát ročně (na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovištiza přítomnosti proškolené obsluhy přímo do velkoobjemových kontejnerů v rámci mobilního svozu. Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány na obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.

 21. 2)Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   Článek 5

  Sběr a svoz objemného odpadu

 22. 1)Objemným odpadem je komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad (např. koberce, matrace, nábytek a jeho části a další).

 23. 2)Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 2x ročně(na jaře a na podzim) jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti zapřítomnosti proškolené obsluhy přímo do velkoobjemových kontejnerů v rámci mobilního svozu. Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány na obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.

   

  1)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

   

   

   

   

 24. 3)Shromažďování nebezpečných složek objemového odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

  Článek 6

  Shromažďování   směsného komunálního odpadu

 25. 1)Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 26. a)Typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 27. b)Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 28. 2)Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

   

  Článek 7

  Nakládání se stavebním odpadem

 29. 1)Stavební a demoliční odpad je odpad neobsahující nebezpečné složky a není komunálním odpadem.

 30. 2)Stavební odpad lze použít, před či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady.

 31. 3)Pro odložení stavebního a demoličního odpadu je možné využít mobilního kontejneru, který lze na vlastní náklady objednat u osoby oprávněné k převzetí odpadu. Náklady s likvidací odpadu nese osoba, při jejíž činnosti odpad vznikl.

   

  Článek 8

  Závěrečná ustanovení

 32. 1)Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Pernarec č. 2/2012o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebnímodpadem na území obce Pernarec.

 33. 2)Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2015

               Karel Kurc                                                                                                      Mgr. Jan Balín

              místostarosta                                                                                                      starosta

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce: …………………………………..

  Vyvěšeno na úřední internetové desce:    ……………………………..

  Sejmuto z úřední desky: …………………………….

  Sejmuto z úřední internetové desky: ……………………………………

   

Datum vložení: 13. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2015 0:00
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 8 °C 0 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 8/0 °C
pátek 26. 4. polojasno 12/0 °C
sobota 27. 4. jasno 18/3 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5