Obsah

13.5. 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?


Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy

 

Kontrola zdroje na pevná paliva do 31.12. 2016

 

MINISTERSTVO VNITRA

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Praha

Praha 22. srpna 2014

                     

Upozornění – stěhování územního pracoviště odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - oddělení dozoru Plzeň

 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 28. srpna 2014 dojde ke změně dislokace pracoviště našeho územního oddělení dozoru v Plzni.

 

Ze současné adresy (Radobyčická 20, 301 00 Plzeň) bude oddělení dozoru Plzeň přestěhováno na novou adresu -  Nerudova ul. 2672/35, 301 00 PLZEŇ, budova Ministerstva zemědělství ČR.

 

Dřívější telefonní linky již nebudou platné, k dispozici však budou kontakty na těchto mobilních telefonních číslech: 

  • 603 190 874 – JUDr. Olga Petríková, LL.M. vedoucí oddělení,
  • 731 428 803
  • 731 428 804.

 

E-mailová adresa dozorpm@mvcr.cz zůstává zachována a taktéž zůstávají zachovány termíny konzultačních dnů, kterou jsou zveřejněny na www.mvcr.cz/odk, kde rovněž naleznete další informace o činnosti odboru a metodické materiály.

 

 

 

Ing. Marie Kostruhová, v. r.

ředitelka odboru veřejné správy,

dozoru a kontroly

           

...........................................................................................................................................

info 1
 
 
 
 
 
 
info2
 
.........................................................................................................................................
Zdravotní středisko - změna tel. čísla
 
dětská lékařka 
MUDr. Eva Kapicová
tel.: 605 969 693
 
praktický lékař
MUDr. Václav Koutecký
MUDr. Libor Heidler
MUDr. Zdeněk Koutecký

tel.: 607 057 381

.........................................................................................................................................

 

 

 

ženská poradna

MUDr. Štěpánka Langmajerová

tel.: 377 915 177  

 

 

   Pátek      27.5. 2016

  Pátek       3.6. 2016

    Pátek       17.6. 2016

 Pátek      1.7. 2016

   Pátek      22.7. 2016

                        Pátek      19.8. 2016                        Pátek     26.8. 2016

 

 

vždy od 12.00 do 16.00h

 

 

Další  ordinační hodiny budou upřesněny

...........................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................